Niet-gecontracteerde zorgaanbieder

Ik heb er bewust voor gekozen géén contracten te tekenen met zorgverzekeraars en ben dus een niet-gecontracteerde zorgaanbieder.

De eisen en voorwaarden die de verzekeraar stelt druisen in tegen mijn beroepsethiek en belemmeren mij bij het goed uitvoeren van mijn werk. Zie voor meer informatie over dit onderwerp www.contractvrijepsycholoog.nl.

 

Niet verzekerde zorg:

De zorgverzekeraar vergoedt geen therapie voor klachten die niet in de basisverzekering vallen zoals werkproblemen en aanpassingsstoornissen. Dit betekent dat je voor de behandeling van deze klachten zelf moet betalen. Je hebt in dit geval geen verwijzing van de huisarts nodig en het gaat niet ten koste van je eigen risico.

Verzekerde zorg middels restitutie polis of aanvullende verzekering:

Voor vergoeding van de therapie door je verzekering heb je een verwijzing van de huisarts nodig. De kosten (NZA tarieven) kun je aan het eind van de behandeling zelf declareren en afhankelijk van je zorgpolis (natura of restitutie) krijg je dit geheel (soms tot een bepaald maximum) of voor een groot deel vergoed. De praktijk brengt wel maandelijks een voorschot in rekening. Informeer vooraf zelf bij je verzekering waar je voor in aanmerking komt en wat je krijgt vergoed.

Tarieven particulier:

Individuele therapie: €135,- (per zitting van 45 minuten).

De tarieven zijn geldig voor alle gesprekken, inclusief het eerste intakegesprek. Afzeggen van een consult kan natuurlijk altijd. Maar let op: gereserveerde tijd die korter dan 24 uur tevoren is afgezegd wordt doorberekend. Bij het doorberekenen van een consult houd ik geen rekening met de reden van afwezigheid. Indien je behandeling valt onder een vergoedingsregeling, vergoedt de zorgverzekeraar deze tijd niet en krijg je van mij een nota. Afzeggen kan uitsluitend per mail. Dit kan dus 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Betalingsregels:
Aan het einde van de maand ontvang je de factuur van de individuele sessies van die afgelopen maand. Je dient deze binnen 15 dagen te betalen.

 

 

Aanvullende informatie:

Natura of restitutie basisverzekering

Voor de basisverzekering heb je de keuze uit twee varianten, een naturapolis of een restitutiepolis.

Restitutie basisverzekering: Je krijgt volledige vergoeding bij zowel gecontracteerde als niet-gecontracteerde zorgaanbieders en hebt dus vrije keuze naar wie je toe gaat.

Combi basisverzekering: Een combinatiepolis houdt in dat voor sommige vormen van zorg alleen gecontracteerde zorgaanbieders volledig worden vergoed, terwijl bij andere vormen ook niet-gecontracteerde zorgaanbieders voor volledige vergoeding in aanmerking komen. Het kan hierbij zo zijn dat voor GGZ-aanbieders in feite sprake is van een naturapolis. Zorgverzekeraars zijn hier niet altijd duidelijk in, dus let hier goed op!

Natura basisverzekering: Bij een natura basisverzekering heb je afgesproken alleen volledig vergoeding te krijgen bij gecontracteerde zorgaanbieders. Deze gecontracteerde zorgaanbieder stuurt de factuur direct naar uw zorgverzekeraar. Indien je naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder gaat moet je een deel van kosten zelf betalen. Hoe hoog dit deel is, verschilt per verzekeraar, maar gemiddeld wordt 60 tot 80% van het tarief vergoed. Het is verstandig om vooraf na te gaan welke polis je hebt en wat dit betekent voor de vergoeding van de behandeling! Aan het eind van een kalenderjaar heb je altijd de mogelijkheid om over te stappen naar een andere polis of andere verzekeraar.

Klachtenregeling

kwaliteitsstatuut SJM van Kuik

Privacy beleid

 

Scroll to top